Værkstedstræning

Værkstedstræning

Alle værkstederne arbejder målrettet med at integrere dansk og matematik i den praktiske undervisning. Derudover
præsenteres den unge for arbejdet med sikkerhed, maskinlære, og andre praktiske færdigheder i tilknytning til det
pågældende værksted og fag.
Der arbejdes fokuseret på at træne de unges sociale færdigheder, mødestabilitet, indlæring samt forståelse for
arbejdspladskultur og det omkringliggende samfund.

Køkken & rengøring
I køkkenregi planlægges ugeplaner og indkøb. Vi ser i reklamer efter tilbud for at lære, at føre et økonomisk ansvarligt
budget.
Madplanen skal også tage hensyn til, at kosten er sund og varieret. I forbindelse med tilberedning af maden, arbejdes der
med hånd – og generel hygiejne, og hvordan man behandler råvarerne. Efter at maden er lavet og serveret, skal der ryddes
op og køkkenet rengøres.

Træværksted
På træværkstedet, får borgeren kendskab til brug og vedligeholdelse af maskiner, der bruges til forarbejdelse af træ. Her
stilles maskiner op, de indstilles og anvendes korrekt i forhold til målene på den givne opgave.

For at kunne betjene en maskine (rutinekørsel), skal borgeren have viden om den gældende sikkerhed, hvilket for eksempel
kunne være sikkerhedsbriller og støvmaske, pga. træstøv; denne rette indstilling af en sav, sikkerhedshandsker,
sikkerhedssko, udsugning ved specielle lim produkter m.m.

En anden aktivitet er montage. Her skal borgeren opnå kendskab til processen fra enkeltdele til fuld montering. Herunder
hører også træning i selvstændig brug af diverse værktøj.

På træværkstedet anvendes borgerens færdigheder til at lave en række produkter. Selvom produkterne veksler, er der en del
af vores produkter, der går igen, bl.a. borde, kurve, tønder, foderhuse til fugle og spande. Disse vil blive solgt fra
CUBA, afd. Gedskovvej`s butik, i skurvognen som holder på gårdspladsen.

Ude holdet
Det overordnede mål for borgernes deltagelse på udeholdet er at introducere til de grønne arbejdsområder, men også at opnå
kendskab til de forskellige vedligeholdelses opgaver der er på en ejendom. Desuden varetages opgaver ude i ordinære
virksomheder, hvor værkstedsassistent er med til at guide og vejlede de unge i udførelsen.

Mere specifikt trænes borgeren i en sikker omgang med de maskiner, der er tilknyttet de grønne udendørs arbejdsområder,
hvilket blandt andet vil sige, motorsav, brændekløver, traktor m.fl.
Som en del af sikkerhedslæren undervises borgeren også i eftersyn af maskinparken tilknyttet udendørsarealerne. Det er
også her, at man kan blive undervist i kørsel med traktor og havetraktor.

Som en del af arbejdet tilbydes et motorsavskursus, primært med fokus på brug ved savbuk.

Butikken
Butikken, er beliggende i skurvognen i gården på Gedskovvej. Det er her værkstedernes produktion bliver sat til salg.