Træværksted

Formål:

  • lære teoretiske begreber (materialelære, tegningsforståelse, værktøjskendskab, sikkerhedslære) 
  • opnå kendskab til arbejdspladskultur, herunder arbejdsprocesser -at indgå i samarbejdende relationer 
  • opnå faglige kompetencer (brug af maskiner, arbejdsredskaber og værktøjer) 
  • opnå personlige kompetencer (øget selvværd og selvtillid, sociale kompetencer) 
  • øve stabilt fremmøde 
  • at bringe den unge så tæt som muligt på virksomhedshold, egen praktik, FUF (ordinær udd. / beskæftigelse)
  • selvstændighed i arbejdsfunktioner
  • opbygge selvværd og selvtillid
  • ansvarlighed (over for materialer, lokaler, egenhygejne)