STU

Hvad er STU?
STU står for den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse.
STU er et treårigt tilbud til dig, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdoms- eller voksenuddannelse.
Formålet med uddannelsen er, at du opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der hjælper dig til at få en hverdag
med så høj grad af selvstændighed som muligt og som kan bygge bro til videre uddannelse og beskæftigelse.

IPad på STU
På Stu kan du som elev, få udleveret en IPad når du starter. Ipad-en skal bruges i undervisningen men også hjemme.
Ipad-en medbringes opladet på STU hver dag.
Ved udlevering gennemgås reglerne og man erhverver sig et IPad kørekort.