Praktiske oplysninger STU

Fravær og Sygdoms politik på STU Kerteminde.
Som elev på STU har du mødepligt. Det betyder at du skal komme til din undervisning hver dag. Er du syg, er der tale om
lovligt fravær, er det selvfølgelig i orden. Andet lovligt fravær kan være hvis du skal til et møde med din sagsbehandler,
sygehus besøg og mødet ikke kan lægges efter undervisningen. Du skal bare huske, at aftale det med din kontaktlærer.
Aftaler med læge, tandlæge, psykolog og andet, kaldes for private aftaler. De aftaler skal lægges udenfor
undervisningstiden, altså i din fritid.
I særlige tilfælde kan du aftale med din kontaktlærer, at en privat aftale kan lægges i undervisningstiden, og så gælder
det som lovligt fravær.
Der er mødepligt til studieture.
Du skal holde ferie i STU`s planlagte ferieperioder, med mindre du har en anden aftale med din kontaktlærer.

Hvis du har for meget fravær, indkaldes du til en samtale med din kontaktlærer/pædagog og UUO vejleder. På sådan et møde
vil I tale om, hvorfor du har så meget fravær, og hvad der kan gøres for at ændre på det. Forsætter du med at have meget
fravær, kan dit STU forløb sættes på pause eller stoppes helt.

Sådan sygemelder du dig:
Er du syg, skal du ringe til din kontaktlærer på STU. Det skal du gøre mellem 8:00 og 8.30.
Se telefonnumrene på personalet nederst på siden.
Hvis du ikke kan få fat på din kontaktlærer, skal du ringe til en af de andre medarbejdere på STU.
Du aftaler med din kontaktlærer, om du skal ringe igen næste dag, hvis du ikke er blevet rask.
Har du været syg i mere end to dage, og din kontaktlærer gerne vil se dig, kommer denne på hjemmebesøg. Det er for at
passe godt på dig, og sikre at du får den hjælp du har behov for.

Ordensregler på STU
På STU har vi kun nogle få regler som vi gerne vil have at eleverne følger, så alle får en god dag på STU
• Rygning foregår i rygehjørnet.
• Alle bruger hovedindgangen når de kommer om morgenen.
• Mobiler skal slukkes og lægges væk i undervisningen. Med mindre andet aftales
• Parkering af scootere og biler foregår på parkeringspladsen.
• Sofaerne på STU er til at sidde i, ikke til at ligge i. 
• Når der er elever der præsenterer noget for klassen, lytter man, uden at komme med negative kommentarer undervejs.
• Husk at spørge dine klassekammerater og personale om lov inden du tager et billede af dem.