Praktiske oplysninger Gedskovvej

Hvad er CUBA

CUBA står for Center for Uddannelse, Beskæftigelse og Aktivitet.
I vores afdeling har vi 4 værkteder, som består af Køkkenholdet, Træværkstedet, ejendomsservicehold samt butikken.
Derudover har vi to praktikoordinatorer, som hjælper med jobafklaring og praktikforløb.
Ud over at arbejde på værkstederne har du også mulighed for at få undervisning i fag på flere niveauer samt ordblindeundervisning, seksualvejledning og ART.
Derudover udvikler vi løbende nye tiltag, alt efter interesse og efterspørgsel.

CUBAs værdier
På CUBA synes vi, at det er vigtigt at vise respekt for hinanden.
Vi ønsker at alle borgere får nogle gode relationer til hinanden og vi ønsker at være et sted, hvor der er plads til alle.
Vi tror på, at når du er på en arbejdsplads, hvor alle har det godt, Giver det dig gode muligheder for at lære og udvikle dig.
Formålet med dit afklaringsforløb er at du bliver klogere på, hvad du er god til og at du tager ansvar for dine valg i forhold til arbejde og uddannelse.

Regler og politikker

Arbejdstid
Arbejdsdagen forløber normalt således:
• Værkstederne åbner kl. 09.00 og lukker kl. 15.00.
• Om fredagen lukker vi kl. 14.00.
• Du har mulighed for at komme mellem kl. 08.30 – 09.00 og spise morgemad, det er gratis.

Der er 3 pauser om dagen:
• 10.30-10.45 – Pause
• 12.00-12.30 – Frokost
• 14.00-14.15 – Pause

Frokost
Køkkenholdet laver frokost hver dag.
•  pris 10,- kr.
•  vand, saft, kaffe og te er gratis.
Du må gerne tage madpakke, samt drikkelse med hjemmefra.

Hvis du bliver syg
1. På første sygedag skal du ringe inden kl. 8.45 og give direkte besked til din værkstedsleder.
• Medmindre andet aftales, skal du ringe hver dag un der sygdom.
• Efter 3 sygedage, informeres sagsbehandler om dit fravær. og der kan forlanges lægeerklæring.
2. Sygdom registreres ikke tibage virkende.
Med andre ord: Du SKAL i kontakt med din, værkstedsleder på første sygedag.

Ferie
Cuba har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien, samt mellem jul og nytår.
Du skal aftale med din sagsbehandler, hvis du holder ferie.

Arbejdstøj
På Cuba har man arbejdstøj på, på alle værkstederne.
Arbejdstøjet får du udleveret, når du starter.
Arbejdstøjet må gerne bruges i fritiden, dog ikke når du drikker alkohol, da det sender et dårligt signal udadtil.

Mobiltelefoner
Mobiltelefoner må ikke bruges i arbejdstiden, de skal være på lydløs eller slukket.
Den må gerne ligge i dit skab.
Mobiltelefon må gerne bruges i pauserne, men kun hvis det foregår, så det ikke generer andre.
Undtagelse: Hvis man har behov for at have sin telefon, kan dette aftales med ens værkstedslærer.
• Eksempler på undtagelser kan være, at man venter på et særligt vigtigt opkald.

Rygning
Rygning er kun tilladt i pauserne eller efter aftale med personalet.
Rygning foregår udelukkende i rygeskuret.

Alkohol og stoffer
Der må ikke indtages stoffer samt alkohol på CUBA.