Kollegiet

Formålet med CUBA kollegiet er at lette overgangen til egen bolig og udvikle de unge menneskers evne til at varetage deres liv på egne præmisser, så selvstændigt som muligt. CUBA kollegiets kerneydelse består af støtte, vejledning og praktisk oplæring i hverdagens og samfundets regler og normer. De unge kan bl.a. få støtte og vejledning til at lægge budget, læse post, lære at lave mad, planlægge indkøb, varetage rengøring, kontakten til offentlige instanser, deltagelse i møder, støtte til de svære samtaler og støtte til fritidsinteresser. Det vil være et tilbud, hvor de unge i løbet af 12-24 måneder får et individuelt træningsforløb, og med udgangspunkt i egne kompetencer, afprøver og afklarer bolig- og fritidsmuligheder. I de tilfælde hvor den unge i er i gang med en STU, vil vi tilstræbe et tæt samarbejde om den unge – for eksempel kan botræning, som er en del af undervisningen på STU, finde sted i den unges egen lejlighed. Der vil under hele forløbet være tæt samarbejde med den unges uddannelsessted eller arbejdsplads, og jævnlige opfølgninger med myndighedssagsbehandleren. Det tilstræbes at den unge er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller afklaring, således at alle unge har en aktiv hverdag.

Myndighedssagsbehandler indstiller til visitation til kollegiet. Indskrivningsmøde afholdes med den unge, sagsbehandler og repræsentant fra kollegiet. Her aftales indflytningsdato og samarbejdsaftaler m.m. gennemgås.