Køkken og kantine

Formål :

  • at lære teoretiske begreber (fødevaregrupper, håndtering af madvarer, opskriftsforståelse (forkortelser), køkkenredskaber, sikkerhedslære, hygiejne)
  • at opnå arbejdspladskultur, herunder at indgå i samarbejdende relationer
  • at opnå faglig kompetencer (brug af køkkenredskaber, køkkenmaskiner samt opbevaring og tilberedning af madvarer.)
  • at opnå personlige kompetencer (øget selvværd og selvtillid, sociale kompetencer) træne stabilt fremmøde
  • at bringe den unge så tæt som muligt på egenpraktik, FUF (ordinær udd./beskæftigelse)
  • at skabe selvstændighed i arbejdsfunktioner 
  • at opbygge selvværd/selvtillid.
  • at opbygge personlige kompetencer til madfremstilling i egen bolig.
  • at skabe ansvarlighed (fødevarer, rengøring, lokaler og personlig hygiejne)