Hjemmevejledning

Ifølge lov om social service yder hjemmevejlederne på CUBA Gedskovvej praktisk-pædagogisk bistand i eget hjem til unge
under 30 år, samt varetager kontaktperson-opgaver til unge under 18 år og unge i efterværn.
Visitation til hjemmevejledning foregår gennem myndighedssagsbehandler i Unge og skole.