CUBAs tilbud

CUBA, center for uddannelse beskæftigelse og aktivitet, holder til på Strandgaarden i Kerteminde, og STU, Liv og bevægelse på Toften i Munkebo. CUBA varetager afklaringsforløb for unge under 30 år hvor der via værkstedsaktiviteter, virksomhedspraktikker og personlig støtte og guidning, arbejdes med at beskrive- og udvikle arbejdsevne samt uddannelsesparathed. CUBA yder særligt tilrettelagte forløb til unge under 18 år, og unge mellem 18 og 23 år som modtager efterværn. Disse forløb rummer værkstedsaktiviteter, samtaleforløb og/eller virksomhedspraktik. CUBA tilbyder beskyttet beskæftigelse til unge som har fået tilkendt en førtidspension. Beskyttet beskæftigelse kan foregå på CUBAs værksteder, desuden er det muligt at komme i praktik i ordinære virksomheder, med henblik på oprettelse af skånejob. CUBA hjemmevejlederne yder praktisk-pædagogisk bistand i eget hjem til unge under 30 år, samt varetager kontaktperson-opgaver til unge under 18 år og unge i efterværn. CUBA STU udbyder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. STU tilbydes unge med særlige behov, som ikke kan opnå en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår. Der arbejdes med udvikling og læring ud fra individuelle mål i en uddannelsesplan, som der løbende følger op på.