Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud til unge, som er tilkendt en førtidspension og ønsker at have et aktivt arbejdsliv.

Forudsætning

  • Du har et væsentligt nedsat fysisk, psykisk og/eller socialt funktionsniveau, som betyder, at du ikke kan få arbejde på støttede eller ordinære vilkår. 
  • Du mestrer og har fysisk overskud til at indgå i forpligtende aftaler om opgaver. 
  • Du magter at møde op og deltage aktivt i forpligtende arbejdsfællesskaber. 
  • Du øger din livskvalitet ved at have forpligtende aftaler og bidrage aktivt i en produktion.

Formål:

  • At tilbyde beskæftigelse til borgere med nedsat arbejdsevne.
  • At øge livskvaliteten
  • At udvikle og vedligeholde færdigheder.
  • At de er aktive og bidrager til produktion og andre opgaver på det værksted de er tilknyttet.
  • At de opøver kompetencer, som på sigt kan føre til job med løntilskud (skånejob)