Andre tilbud

Andre tilbud

Seksualvejledning
”Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Seksualitet er et basalt behov og et
aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet.” (kilde: WHO)

Vi har på CUBA, afd. Gedskovvej, ansat en seksualvejleder. Målene for seksualvejledningen er, at give borgeren kendskab
til egen seksualitet og den seksuelle udvikling, men også, og lige så vigtigt, at lære de unge at berskytte sig selv. Det
er også et vigtigt mål at afhjælpe seksuelle problemstillinger og uhensigtsmæssig adfærd.

Seksualvejlederen tilbyder
• Vejledning til individ og par
• Seksualundervisning for både individer, par og grupper.
• Råd og vejledning omkring seksuelle hjælpemidler.
• Viden om forebyggelse og håndtering af seksuelt overførte sygdomme.
• Kærestekurser.
• Råd og vejledning ved mistanke om seksuelle overgreb.
• Råd og vejledning ved udarbejdelse af seksual beredskabsplaner og -politikker.
• Henvise til tværfaglige samarbejdspartnere så som sexolog, psykolog m.m.

Aggression Replacement Training (ART)
ART er en metode udviklet af Arnold P. Goldstein og Barry Glick, men i dansk regi er metoden adapteret fra Norge. Metoden
har tre trin, som er nødvendige for, at der kan være tale om ART; disse består af: Social færdighedstræning, træning i
kontrol af vrede og træning i moralsk ræsonnement.

ART er således en metode, der gør brug af en flerstrenget model med hensyn til redskaber og måden hvorpå, den søger at
ændre den sociale, følelsesmæssige og kognitive adfærd hos en aggressiv borger.

Dansk
VSU og VUC varetager denne opgave
Matematik
VSU og VUC varetager denne opgave.

Nada
Er akupunktør i ørerne, som virker beroligende. Gedskovvej har en medarbejder som er uddannet i metoden.
Samtaler
Medarbejderne på CUBA, afd. Gedskovvej, står til rådighed for personlige såvel som faglige samtaler med borgeren i det
omfang, borgeren ønsker og har brug for det.

Kognitive forløb

Narrative samtaler
Den narrative teori og metode er udviklet af australieren Michael White. Narrativ betyder fortælling, og ordet
repræsenterer den fortælling, vi har om os selv og vores liv.
Den narrative metode lægger vægt på, at kun problemet er problemet – og at det ikke er personen, der er problemet. Der
arbejdes med identitet, nye livshistorier og handlemu¬ligheder på en positiv og respektfuld måde. Vi folder historierne ud
– og gør de tynde historier tykke.

I hjemmevejlederteamet på CUBA kigger vi derfor kun misbruget/forbruget som problemet – og ikke personen som problemet.

I samarbejde med den unge undersøger vi, hvordan rusmiddelproblematikken påvirker forskellige områder af den unges liv,
samt hvordan rusmidlet har haft held til at tage magt fra den unge. Ved at udforske den unges fortælling skabes der
mulighed for nye handlemuligheder, livsværdier og identitet.
På den måde er der mulighed for, at den unge bliver opmærksom på den indflydelse rusmidlet har haft, eller stadig har, på
den unge.
Den narrative tilgang gør brug af eksternalisering, som indebærer et helt andet sprogbrug, en anden holdning og dermed
også en anden forståelse af, hvad der skaber folks problemer. Den måde, hvorpå en person omtaler sine problemer, har
betydning for, hvordan vi opfatter personen, og hvordan personen opfatter sig selv. At eksternalisere problemet er en
sproglig konstruktion, hvor man taler om personen adskilt fra problemet.

Ekstern bevidning som refleksionsform
Det er aldrig godt at være alene om sine problemer. At skulle klare alting selv er en af de største illusioner i vores
kultur. Ensomhed er det største problem for mennesker i vores tid, skriver Elie Wiezel. Ensomhed skaber stress, angst og
depression.

Det narrative perspektiv indebærer ekstern bevidning som foretrukken refleksionsform. Der skal derfor altid helst være
flere til steder i en samtale. I den eksterne bevidning formulerer vidnerne ikke hypoteser om personen i centrum, gør sig
ikke kloge på dennes bekostning, men man hæfter sig som vidne ved det, som personen har sagt og udtrykt, og som vidne
relaterer man dette udtryk til sit eget liv og sine egne personlige erfaringer. Derigennem bliver vidnerne inspireret til
at få øje på nye muligheder i deres eget liv.

Psykologisk konsulent
– Støttende samtaler med unge som over en længere periode er stagneret i udvikling, eller som er i en akut krise
situation.
– Sparring med personalet.
– Vidensdeling/undervisning i mentalisering ved personalemøder med henblik på at denne tilgang og metode
implementeres som det pædagogiske fundament på CUBA.
– Tovholder for Social kapital/temadage

Virksomhedsplanen redigeres hver andet år.